• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Sposoby na oszczędzanie pieniędzy w codziennym życiu.

Na decyzję o doborze i podziale zadań przewozowych w duże mierze oddziałują koszty: efektywny koszt transportu oraz alternatywny koszt transportu, inaczej wydatki poniesione w związku z aktywnością przewozową. Wysokość pojedynczych kosztów i ich udział w kompletnym środku przewozu, zależy od rodzaju środka przewozu. Koszty alternatywne są najwyższe w wypadku przewozu wymagającego kosztownych urządzeń, co objawia się na przykład w transporcie wodnym i lotniczym. Niższe są one natomiast w transporcie kolejowym i automobilowym. Koszty efektywne rosną wspólnie z odległością, lecz maleją wspólnie ze wzrostem ładowności środka transportu – tutaj sprawdź ANCHOR. Między poszczególnymi rodzajami transportu istnieje silna konkurencja, a udział poszczególnych środków transportu zależy od stopnia rozwoju społeczno – gospodarczego danego obszaru, warunków przyrodniczych, elementów demograficznych oraz politycznych. Najważniejszą rolę w transportach internacjonalnych odgrywa transport morski, jaki obsługuje 70% ogólnoświatowej wymiany.

1. Sprawdź teraz

2. Kontynuuj

3. Przeczytaj to

4. Przejdź do strony

5. Przejdź do strony

Categories: Blog

Comments are closed.